Ngày mùng chín tháng ba Ngày giải phóng nô lệ Anh đã được mặc kệ Ngày mùng tám tháng ba Hiên ngang anh bước ra Nhưng mà lòng vẫn sợ Phụ nữ chúng còn nhớ Sang ngày mới rồi không Anh hỏi giá hoa hồng Đã giảm xuống một nửa Phụ nữ một lần […]

More