Bỗng một mình tháng chín gọi thu ơiGọi chơi thôi mà mùa rơi tơi tảGió chưa đông chợt mây xanh ngó lạ Để mỗi ngày ám ảnh một bờ vai Và tự nhiên môi bật thốt ngày ơi Tha thiết vậy mà bàn chân tê mỏi Ngày ngắn đợi thì năm dài tháng đợi Miễn(…)

More