Nắm tay mình ngỡ nắm tay Thả mê đếm bước dọc ngày xưa trôi Ngã người chỗ cỏ xưa ngồi Nghe môi chiều thở những bồi hồi trưa Trông trời vàng nắng tím mưa Đôi bông cúc sớm nhắc mùa hạ đang Cầm lên kỷ niệm huy hoàng Xót xa như chạm cọng dằm trong(…)

More