Một hôm em chợt dễ thương Rủ rê ta đến thiên đường tìm nơi Môi người ăm ắp tiếng cười Thơ ta ấp úng toàn lời gió mây Một hôm em má ngất ngây Dụ ta bằng cả túi đầy trò chơi Mắt người thu hết đất trời Ta bê chai rượu dĩa mồi(…)

More