ai mua dâm tôi bán dâm cho
vì cái thân tôi hiệu con phò
cứ trả tiền đi tôi phục vụ
còn hơn cái cảnh mãi nằm co

ai mua dâm tôi khuyến mại luôn
thuận mua vừa bán chả phải buồn
đằng nào cũng thế mua dâm nhé
còn hơn để mốc cả con lươn

ai mua đi dâm đúng dịp sales
đứng nên tiếc rẻ mấy xu bèo
sau này lại hối mua không được
mua dâm khuyến mại cả phim heo.

^^